Nová zelená úsporám

Rodinné domy

Bytové domy


Nabízíme

Administrace žádosti

Zpracovatel ve spolupráci s investorem zajistí elektronické i fyzické podání žádosti. Provedeme pro vás kompletaci všech dokumentů potřebných pro podání žádosti.

Energetický posudek i PENB

Energetický posudek bude zpracován dle Přílohy II – „Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám; Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám."

Projektová dokumentace

Zpracujeme pro Vás jednostupňovou projektovou dokumentaci k navrženým opatřením, která bude zcela odpovídat pravidlům a požadavkům programu Nová zelená úsporám. Dokumentaci leze též použít pro jednání na stavebním úřadě. Případně je podle ní možné vybírat zotovitele.


Jak získat dotaci - postup spolupráce

Staráme se o kompletní přípravu žádosti, od předinvestiční rozvahy, zpracování odborného energetického posudku a projektové dokumentace, až po samotné podání žádosti.

1. Vstupní konzultace - ZDARMA

Pro první představy o objektu a možném získání dotace je vhodné zaslat popis zvažovaného záměru či přijít na bezplatnou konzultaci s našimi odborníky. Zběžně zhodnotíme jestli je možné žádat a jaká výše podpory by byla reálná.

2. Předinvestivní rozvaha - od 5.000,- Kč

Předivestiční rozvaha bude obsahovat návrh či optimalizaci energeticky úsporných opatření k danému objektu a jeho předběžné energetické posouzení s cílem nalezení optimální varianty realizace při zhodnocení investičních nákladů a míry podpory z NZÚ.

3. Energetický posudek a projektová dokumentace

Jakmile najdeme stav, který vyhovuje majiteli domu a splňuje veškeré podmínky Nové Zelené úsporám zpracujeme odborný energetický posudek a související projektovou dokumentaci. Je samozřejmě také možné spolupracovat projektantem žadatele.

4. Kompletace a podání žádosti

AG Energy ve spolupráci s investorem zajistí elektronické i fyzické podání žádosti. Zároveň provedeme kompletaci dokumentů, které je nutné do 3 kalendářních dnů od elektronické registrace doložit na Státním fondu životního prostředí.

5. Odeslání žádosti

Sestavíme žádost v plném rozsahu a odešleme na SFŽP


Co zpracováváme … energetický POSUDEK i projektovou DOKUMENTACI

Nabízíme kompletní zpracování žádostí do programu Nová Zelená úsporám. Jsme zpracovatelé odborných energetických posudků i související projektové dokumentace. Provedeme Vás administrativou přípravy žádosti. Pro naše klienty jsme sjednali hypoteční úvěry šité na míru pro dotační programy. Též pracujeme na architektonických studiích a návrzých nízkoenergetických a pasivních domů.