Setkání certifikovaných výrobců – aktuální možnosti získání podpory z Programu rozvoje venkova

Source: MZe – Venkov