Ochrana obcí před projevy bleskových povodní a erozí pomocí pozemkových úprav

Source: MZe – Venkov